F1A9C04A-7C5B-499F-9686-5D20F8DB959A

Gedicht : For a new beginning

Delen wat anderen maakten en er een eigen touch aan geven.

In dit geval een prachtig gedicht vrij vertalen en voorlezen.

 

 

Voor een nieuw begin

In de afgelegen plekken van het hart,

waar je gedachten niet aan peinzen om daar te dwalen,

heeft zich stilletjes dit begin gevormd,

wachtend tot jij klaar was om ervoor te gaan staan.

Het heeft lang je verlangen gadegeslagen,

gezien hoe het gemis in je groeide,

opgemerkt hoe jij jezelf voortstuwde,

nog niet in staat om achter te laten waar je uitgegroeid was.

Het heeft je zien spelen met de verleiding van veiligheid

met de grijze beloften die eentonig fluisterden

het hoorde de golven van onrust rijzen en dalen

benieuwd of je altijd zo zou blijven leven.

En dan de verrukking toen je moed opvlamde

je de eerste stappen zette op nieuwe grond

je ogen weer jong, vol energie en dromen

op het avontuurlijke pad dat zich voor je opent.

En ook al is het einddoel nog niet helder,

je kan de belofte van deze opening vertrouwen

het is in lijn met je levensverlangen.

Maak je ziel wakker voor het avontuur,

hou niks achter, leer op je gemak zijn in het ongemak.

Je zal je snel thuisvoelen in het nieuwe ritme,

je ziel voelt de wereld al die op je wacht.

Vrij vertaald door mij van het gedicht van John O’Donohue FOR A NEW BEGINNING

For a new beginning

In out-of-the-way places of the heart,

Where your thoughts never think to wander,

This beginning has been quietly forming,

Waiting until you were ready to emerge.

For a long time it has watched your desire,

Feeling the emptiness growing inside you,
Noticing how you willed yourself on,
Still unable to leave what you had outgrown.

It watched you play with the seduction of safety

And the gray promises that sameness whispered,

Heard the waves of turmoil rise and relent,
Wondered would you always live like this.

Then the delight, when your courage kindled,

And out you stepped onto new ground,
Your eyes young again with energy and dream,
A path of plenitude opening before you.

Though your destination is not yet clear
You can trust the promise of this opening;
Unfurl yourself into the grace of beginning
That is at one with your life’s desire.

Awaken your spirit to adventure;
Hold nothing back, learn to find ease in risk;
Soon you will be home in a new rhythm,
For your soul senses the world that awaits you.

JOHN O’DONOHUE

From his books ‘To Bless the Space Between Us’ (US) / Benedictus (Europe)
Ordering Info: https://johnodonohue.com/store

Dat proces vóor die eerste stap. Dat hoef je niet alleen te doen.

Praat over je verlangen en over het gemis. Maak er beelden bij. 

Uit ervaring weet ik dat dit pijnlijker kan zijn dan het hierboven klinkt. 

En het is te doen. 

Ik kan je daarbij op 2 manieren ondersteunen (tijdens Corona alleen online of telefonisch):