Naast de pijn; Over de laag onder het kunstje van gedragsverandering-/verandermanagement

IMG_7285 (2)

Naast de pijn: over de laag onder het kunstje van gedrag-verandering-/verandermanagement.

Op de vraag waar ik nog wel eens 100 dagen aan wilde besteden zei ik “een boek schrijven”.

Eerder had ik al een keer opgeschreven: “Ik wil een BEELDBOEK schrijven, over DE DRIE BEELDEN en dan samen met de doelgroep en Natuur er LESMATERIAAL  bij maken. Onderstaand is het resultaat van 100 dagen: iedere morgen vroeger opstaan en voor het ontbijt opschrijven wat inviel. 

In de eerste ronde schreef ik. Draak van een Boom, en Onweer voegden zich erbij. We schreven, bedachten ontwikkelvragen: geschikt voor mensen en organisaties. We deden er ook nog een spelsuggestie bij.

In de tweede ronde werden de beelden verzameld.

In de derde ronde voegde de bedrijfsentiteit “Momenten van impact” zich in het gesprek.

En nu is er nog tijd over voor de vierde ronde. Die waarin jullie in de reacties aangeven wat er nog mist, wat er raakt, deugd doet, wat er nog niet klopt, … Of waarin jullie vragen om voor jouw groep lesmateriaal op een van de onderdelen te verzorgen. Zodat hier bij Momenten van Impact langzaam het definitieve boek en het lesmateriaal ontstaat, in co-creatie. Of niet en dient dit hele gedoe een ander doel, we zullen het gaan beleven.

En natuurlijk is iedereen welkom om aan te geven als je professioneel een bijdrage kan leveren om dit product veelzijdiger, aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

Benieuwd…
 

Leeswijzer

In eerste deel gaat het over die onderliggende waardes van het nieuwe nu – gelijkwaardig, wederkerig en regeneratief – de kenmerken van die samenleving waaraan we nu al bouwen. 

Het tweede deel gaat over hoe. Wat als er dan iets van dat nieuwe nu gaat borrelen, gaat kiemen.

Is het geworteld? Is er voeling met hoop, liefde voor de plek en tijd. Is er voldoende basis om angst voor verlies van verbinding aan te kunnen? 

Als het geworteld is: kan en durft het te groeien om boven het maaiveld uit te komen met behulp van de levendige leercirkel.

Tenslotte, als het die levendige leercirkel doorliep en zichzelf, het ontkiemen voorbij, aan de wereld begint te tonen, dan volgen de uitdagingen, de momenten van de waarheid. Het kleur bekennen voor dit verbonden leven. 

Het voorlopige eindresultaat van dit alles is dat het nieuwe gedrag en denken voluit wordt getoond aan de wereld. Er is iets meer gelijkwaardigheid, wederkerigheid en regeneratie. We plukken met z’n allen de vruchten daarvan. Vruchten die op hun beurt weer de bron zijn voor de volgende ontkieming.