** Mijn ding

Ik (her)ken de jongedame van dit voor Momenten van Impact gemaakte schilderij van Anke George-Dovermann.

Ik was/ben haar en zie haar in mannen en vrouwen om me heen. 
Vertrokken om voluit te leven, vasthoudend aan een droom/verlangen/belofte.

Zelf, schijnbaar eenzaam, tot je anders kijkt in een overweldigende wereld, tot je ook de liefde en de creatiemogelijkheden ziet, stap voor stap, de gewenste toekomst tegemoet in volle overgave.

– Ilse Meelberghs

Ilse-Meelberghs_HS153

Jouw levensverhaal is jouw kunstwerk

Het levensverhaal kabbelt voort. Dan ineens wil de hoofdpersoon - jij - iets anders. Anders werken, beter zorgen voor de aarde, kwalitatievere relaties, ... you name it. Of de hoofdpersoon - jij - krijgt van het leven een verandering kado. Dat veranderen is nooit af. Het leven is een continue spiraal van vernieuwen: doen – je laten raken – de les aangaan – stoppen. Ook is verandering niet pijnloos. Bovendien is geen enkele tocht richting een gewenste verandering hetzelfde. Toch is er geen reden tot wanhoop. Er zit een patroon in wat nodig is om de gewenste verandering te bereiken. Ik maakte er een routekaart van.

Mijn ding is dat ik veel patronen herken, het meerdere keren bewust doorleefd heb en erom kan grijnzen als de bekende beren weer op de weg staan. In essentie gaat het over verantwoordelijkheid nemen, richting bepalen, hindernissen opruimen, volhouden en finishen. Daarbij kan ik makkelijk verwoorden wat ik zie en daarmee het patroon ook voor jou of voor je organisatie zichtbaar maken. Mijn ding is ook dat ik dan een passende interventie kan aanbieden. Eentje die inzicht en vaardigheden biedt om er deze en de volgende keren weer verder te kunnen. En ik werk ook graag vanuit de organisatiekant omdat dat de kans op het bereiken van de verandering substantieel vergroot. Wat biedt de organisatie als context, kaders, cultuur en ondersteuning, om de kans te vergroten dat de verandering lukt en beklijft. En voor alle duidelijkheid nog even herhalen: Jouw levensverhaal is jouw kunstwerk. Ik werk compromisloos aan en vanuit autonome motivatie, ook wel intrinsieke motivatie genoemd. Vanuit dat wat jij van binnenuit echt wil. Mijn aanpak heb ik nog nergens anders zo gezien. En jij waarschijnlijk ook niet. Ik snap dat het spannend is om te komen uitproberen of en hoe het voor jou werkt. Daarom vertel ik hieronder een beetje over de keuzes die gemaakt zijn tijdens het co- creëren van Momenten van Impact. Het interview en CV vertellen beknopt mijn levensverhaal: hoofdstuk werkervaringen.

Workshops

In een workshop gaan we bewust aan de slag, daar waar jouw persoonlijke ontwikkeling stokt, je het zelf nog niet kan. Dan werken we een dag samen opdat jij weer verder kan richting de gewenste verandering. Het mooie is dat je de tools die je dan leert in iedere volgende verandering kan toepassen.

Het moment dat een vraag echt in je leven speelt, is het moment waarop je die les het meest effectief kan aangaan. Het is niet aan mij om te bepalen wanneer dat is. Dat voel alleen jij. 

Daarom kan je een voor jou passende datum uitkiezen en die voegen we dan toe aan de kalender. Wellicht dat dan later nog medezoekers aanhaken.

Naast vaardigheden over hoe je met zo’n vraag omgaat valt er ook veel te leren over verbinding. Hier kan je een cultuur ervaren (en mee helpen dragen) die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, vraagt om actief medeleven en interactie kent die zelfsturing bekrachtigt. Co-creatie is dan trouwens een soort van logisch gevolg.

Omwille van die win-win van hoe meer zielen, vreugde en hoe rijker de leerervaring, bied ik de workshops aan in groep. Cultuur en werkvormen stimuleren het snel met elkaar vertrouwd raken en van en met elkaar leren. 

Bij 1 deelnemer gaat het door, 7 is het maximaal aantal. Bij het boeken kan je zien hoeveel mensen er al meedoen. Op de dag ervoor kan je zien hoeveel er zich uiteindelijk hebben ingeschreven.

Ik heb een rugzak vol werkvormen en … weiger hier op de website te vertellen welke we bij welk moment gaan gebruiken. Het hangt namelijk af van wat dan nodig is. Om toch enige richting te geven. Ik heb voorkeuren als wandelen, collages, gesprek op voeten, lemniscaatlopen, systemische oefeningen, dialoog, muziek, inzichtskaarten, stuckoefening, intervisie. Heb ooit bloembollen geplant in de tuin. En ik kan heel makkelijk ruimte maken voor een deelnemer die een mooie, bij dat moment passende werkvorm inbrengt (iets met co-creatie *grijns*)

Daarbij kijk, voel en luister ik, op zoek naar de essentie.

Waarom daar, waarom thuis? 
Omdat ik van die plek hou, de tuin eromheen, de doorkijkjes, de energie die er hangt, het duurzame en muzikale karakter, de geborgenheid, echte natuur vlakbij. En omdat ik het fijn vind om dat allemaal, die plek te delen.

Bovendien ken ik die plek door en door. Dat is fijn omdat ik het proces van de dag cq de werkvormen laat afhangen van de deelnemers en ik op die plek “dat wat nodig is” snel kan vinden. 

Lezingen

Tijdens lezingen en bijeenkomsten kan ik overzicht bieden over de samenhang tussen gewenste verandering, persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Ook is het mogelijk om een van de 7 momenten eruit te pikken en daar met de hele groep mee aan de slag te gaan.

Op verzoek. 

Overzicht bieden rondom de persoonlijke ontwikkeling nodig voor de gewenste verandering dmv een presentatie

Werken met beelden, natuur en verhalen om ook de onderstroom, het onbewuste te raken.

Standaard voeg ik daar de ervaring van gelijkwaardigheid en verbinding aan toe. Dat zit ingebakken in de werkvormen die ik kies. Ook tijdens grotere bijeenkomsten.

Op een locatie naar keuze.

In het nieuws

Bijzonder zoals in dit interview - lekker leesbaar -de essentie van mijn werk en visie op veranderen zijn gevat.

FAM Netwerk (2020) Interview met Ilse Meelberghs: Hoe je de verandering doet, ís de verandering. Geraadpleegd op 22 mei 2020, https://www.famnetwerk.nl/artikel/interview-met-ilse-meelberghs-hoe-je-de-verandering-doet-s-de-verandering