IMG_2679

Praktijkboek presentie: Over zorg die vertrekt vanuit gelijkwaardig “met de ander zijn”.

Gelijkwaardigheid is een van de concepten op de overzichtsvisual van Momenten van Impact. 

Gelijkwaardig is deel van het kompas om te komen bij een eco-samenleving. Met het waarmaken van deze waarde in onze samenleving komen we dichterbij. Gelijkwaardigheid is sowieso al een lastig begrip om toe te passen in een overwegend hiërarchische maatschappij. 

Het praktijkboek presentie van Elly Beurkens, Marije van der Linde , Andries Baart heeft het nergens over gelijkwaardigheid. Toch ademt het boek een andere relatie met de mensen in onze maatschappij die aangewezen zijn op professionele steun. In mijn ogen een gelijkwaardigere relatie dus.

 

 Het boek kwam op mijn pad via Petra van de Stichting Tijdig. Ze gaf aan dat onze werkwijze bij de Groene Transformator elementen bevat van de Presentiebenadering. Cool! Leuk ook om dat te bestuderen. Ik heb het gelezen tot 8.4. Toen had ik de voor mij relevante dingen wel gelezen. Intuïtie drong ook niet verder aan.

Ik zie de kenmerken van presentie zo in onze werken bij DGT:

  • Open waarnemen: snelle aannames, interpretaties opschorten zodat de ander zich kan laten zien zoals ze is.
  • Relaties aangaan en vanuit die relatie kijken naar wat de ander nodig heeft om aan te haken, een bijdrage te leveren. 
  • We doen ons best bijdrages een plek te geven. Ons plan heeft veel vrije ruimte voor de inbreng van anderen, ruimte voor wat er bij de ander speelt.
  • Ieder haakt in eigen tempo aan, op het moment dat het hen past. We hebben tijd. 
  • We blijven erbij: als mensen boos en teleurgesteld zijn, als ze moeite hebben om temidden van de klimaat-, biodiversiteit- en andere crisissen het hoopvolle perspectief te zien. Het mag er allemaal zijn.
 
Waar ik vanuit mijn Ecotuner-perspectief benieuwd naar was? Of je ook op dezelfde manier present kan zijn bij de rest van natuur. en hoe dat er dan uit zou zien. Ik doe eens een eerste poging:
  • Zorgen voor Natuur begint met open waarnemen: wat wil hier gebeuren?
  • Ik ga eerst een relatie aan met het ecosysteem waar ik voor wil zorgen en handel vanuit die relatie.
  • Ik ben terughoudend in mijn handelen. Maak ook ruimte voor Natuur laten. Waarbij laten niet betekent aan het lot overlaten.
  • Ik blijf me verbinden met Natuur. Hoe verleidelijk het ook is om het gevoel van onmacht over de destructie en hun lastige levensomstandigheden te ontlopen door afstand te nemen.
Enfin, ik heb dus veel plezier gehad van het boek. 

Benieuwd naar jou ervaringen ..

– Ilse Meelberghs

 
De nieuwste blog in je mail ontvangen?