Samen de toekomst doen: portfolio

Portfolio voor organisaties

Inspiratiesessies, lesmodules en samenwerkingen waarbij ik mogelijkheden tot gelijkwaardiger, wederkeriger, regeneratiever of bouwen aan de eco-samenleving zag en mijn bijdrage leverde.

Workshop: Waarderend onderzoek toekomst

Samen met 4 andere Ecotuners maakte ik deel uit van de ontwerpgroep van een 2-daagse rond het kernthema:”

Naar een bloeiende, lerende praktijkgemeenschap van professionals die mens en natuur diep verbinden en die herkenbaar en aanspreekbaar zijn in de samenleving.”

De basismethodiek kwam uit het veld van Appreciative Inquiry. We maakten het als ontwerpgroep zo natuur-inclusief mogelijk.

Workshop: oefencirkel verbindend samenwerken

Samen met 2 Omwentelaars ontwikkelden en ontwikkelen we het proces van deze tweewekelijkse oefencirkel.  

In de cirkel wordt geoefend met gesprekstechnieken en besluitvormingsprocessen die zelforganisatie, gelijkwaardigheid, inclusiviteit en wederkerigheid in de samenwerking bevorderen. Natuur is onderdeel van het proces. De oefencirkel is voor iedereen toegankelijk.

De agenda: 

 • Checkin (werkvorm uit Deep Democracy)
 • Aandragen onderwerp en werkvorm (werkvorm talking stick)
 • Keuze onderwerp en werkvorm. (werkvorm besluitvorming met consent) 
 • Pauze (met mini-Ecotune-oefening) 
 • Stilte (2 min)
 • Doen van de gekozen werkvorm. (20 min)
 • Ophalen inzichten, feedback (talking stick) 
 • Checkout 

Workshop: Wandelen in het verhaal

Tijdens het evenement “Natuurlijk genieten” bij Kasteel Aerwinkel verzorgde ik een 2 uur durende wandeling.

Bij deze wandeling in het verhaal vertelde ik in stukjes het Grimm-sprookje “De bijenkoningin” . Tussendoor bood ik oefeningen aan die het uiterlijke, de innerlijke natuur en het verhaal verbinden. Uitnodigingen als: doen als de hoofdpersonages samen met natuur, zintuigen gebruiken, samenwerken met Bos aan een kunstwerk.

Zo wandelden de deelnemers letterlijk in het verhaal en deden daarbij inzichten op. 

Verbonden met de magie van het bos.

BasisTraining vrijwilligers inspiratiehuis

Een 3 uur durende training voor de vrijwilligers van het inspiratiehuis van De Groene Transformator. Deze basistraining wordt ieder kwartaal gegeven.

Hij is opgezet rond de volgende leervragen

 • Wat vertel ik over het ontstaan van DGT?
 • Wat vertel ik over de manier van samenwerken?
 • Wat vertel ik bij een korte rondleiding door DGT? Wat doen we hier en wat is het effect?
 • Hoe en wat vertel ik over de thema’s in hetinspiratiehuis?
 • Wat is mijn rol aan de gesprekstafel?
 • Wat is er aan administratie nodig?

WORKSHOP: MET ALLE ZINTUIGEN NAAR HET BOS

Met leerlingen van de lagere school naar het bos (groep 4)

Het startpunt was een vraag om meer verbinding met Natuur. Met een paar voorbereide oefeningen en een paar “ze kwamen letterlijk op ons pad”-oefeningen deden we werk rond de volgende vragen: 

 • Hoe stil kan ik lopen?
 • Alles in het bos ruikt verschillend? Wat ruikt het meeste naar herfst?
 • Hoe groeit een eik?
 • Kan ik een plek herkennen als ik hem de eerste keer niet zag?
 • Hoe voelt een kikker?  

Inspiratiecirkel: Dialogisch Boeken-inspiratie delen

Een twee uur durende inspiratiecirkel voor de Groene Transformator in hun Maand van de duurzaamheid. 

De rol hier was om te faciliteren dat deelnemers dialogisch iets deelden over de boeken of tijdschriften die ze meenamen en over de rol ervan bij het verduurzamen van hun leven. 

LAB-sessie: Verbinding met de natuur, de aarde

Een 5 uur durende sessie voor en met de studenten van de minor Personal Impact lab van de HAN (Academie Business en Communicatie)

In de minor krijgen de studenten de kans om bezig te zijn met de belangrijke  maatschappelijke thema’s  en om te leren hoe ze daarin verschil kunnen maken richting een duurzamere wereld. 

Met een kwartier theorie en voor de rest ervaringsoefeningen buiten werkten we rond twee leervragen: 

 • Hoe kan ik me (meer) verbinden met de natuur en de aarde? Welke tools kan ik me eigen maken?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de natuur onderdeel wordt in mijn belangenafweging bij de complexe problemen die ik tegen ga komen in deze minor en daarna in de wereld?   

Workshop: Liefdesbrief schrijven aan Moeder aarde

Met de Omwentelaars faciliteerden Ludo en ik  een anderhalfuur durende workshop om een liefdesbrief aan Moeder Aarde te schrijven. Het is een mooi proces om je weer meer te verbinden met het wonder van het ecosysteem waar wij deel van uitmaken. 


Workshop: Gegrond eco-leven verkennen

Een twee en halfuur durende workshop op het ecopsychologiefestival 2022

Als we gaan leven naar waar we in geloven, in een eco-samenleving, in het symbioceen, dan gaan veel van onze huidige gewoontes en gedrag op de schop. Dat klinkt veel simpeler dan het is. Met deze workshop hebben Nancy Jaspers en ik een manier aangeboden waarop je dat nieuwe kan ontwikkelen conform natuurlijke principes. Om vervolgens te laten werken aan een toekomstbeeld voor 1 element uit je dagdagelijkse leven.

We begonnen met de drie visualisaties te delen: de samenhang, de levendige leercirkel en de routekaart. Daarna hebben we aan de hand van vragen de toekomst verkend. Niet theoretisch maar dichtbij de deelnemers zelf. Dat deden we door te buigen voor een vraag, ervaringen te delen met medezoekers en in gesprek met natuur een eigen toekomstbeeld te laten ontstaan.

INSPIRATIESESSIE: STEVIG IN DE EXISTENTIELE CRISIS

Een halfuur durende inspiratiesessie voor het NewBee Festival

– Inspiratie voor het toekomstige economische onderwijs –

Aan de hand van drie visualisaties ging het over een aanpak rondom leren stevig te staan in de existentiële crisis. Over vormgeven van ontwikkeling conform natuurlijke principes. En over de route naar radicaal ander gedrag. Deze aanpak heeft een eco-samenleving voor ogen en helpt gelijkwaardig, wederkerig, regeneratief vergroten. Het is een aanpak die ontstaan is vanuit een behoefte aan kaders waarbinnen gespeeld kan worden op weg naar een eco-samenleving, een samenleving waar de betekeniseconomie deel van uitmaakt.   

INSPIRATIE: DE OMWENTELAARSWANDELINGEN

Met Omwentelaars organiseer ik maandelijks wandelingen.

Het doel van de wandelingen is om ruimte te maken om elkaar en het gebied anders te leren kennen. Ik doe dan  onderweg twee eenvoudige ecotune oefeningen met de groep. Die zorgen voor verrassende gesprekken en voor even stilstaan bij Natuur. Zodat we haar niet al bijpratend de hele wandeling als decor gebruiken. 

De wandelingen zijn max 5 km en duren 2 uur.

SAMENWERKING: DE GROENE TRANSFORMATOR

logo de groene transformator

Lid van het team dat De Groene Transformator, het duurzaamheidscentrum in Roermond, realiseert.

We doen met dat team en alle mensen die aanhaken 3 dingen:

Het realiseren van de plek: op duurzame wijze verbouwen en inrichten van een beleefcentrum. 

Het samenwerken in cirkels met ieder eigen verantwoordelijkheid en budget, waarbij anders wordt vergaderd en besloten.

Het plek maken voor zoveel mogelijk mensen om met hun talenten en leervragen mee te doen. En daarmee een duurzamheidsnetwerk te vormen en versterken in de regio.  

SAMENWERKING: SEIZOENSTRAJECT LENTE/HERFST/Winter

Samen met een andere Ecotuner werd een seizoenstraject lente ontwikkelt en uitgevoerd: een online traject waarbij mensen kennismaken met natuurelementen uit hun nabije omgeving.

Naast dat het een gelukt traject was met 30 deelnemers, is ook de manier van samenwerken een succes.

We ontwikkelden een manier van gelijkwaardig samenwerken die past bij onze unieke sterktes, valkuilen, afstand en beschikbaarheid. Dat kan door elkaar te vertellen wat we nodig hebben om het werk te kunnen doen. Daarbij leren we van elkaar in de gebieden waarin we willen groeien. De rest laten we over aan de ander. 

We versterken elkaar in de liefdevol uitnodigende tone of voice van het traject. 

Bij het maken van het herfsttraject bouwden we verder op deze ervaring. Voor het wintertraject voegde een derde Ecotuner zich bij het team. 

samenwerking: Kwartiermakers duurzaamheidcentrum Roermond

Lid van het team kwartiermakers dat voor de gemeente Roermond een plan opstelde voor de start van een Duurzaamheidscentrum. Het team heeft op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt en een businesscase + budgetaanvraag ingediend. 

Daarvoor hebben we met zijn zessen ruim 100 mensen gesproken bij   bedrijfsleven, onderwijs, organisaties, burgerinitiatieven en betrokken inwoners. Door de manier van gespreksvoering hebben deze mensen elkaar ook ontmoet en is er een sterker regionaal netwerk duurzaamheid ontstaan.  

Er is draagvlak om gezamenlijk aan de slag te gaan met duurzaamheid in Roermond. Dat blijkt ook uit de diverse toezeggingen die de businesscase versterkt hebben.

Inspiratiesessie: Inclusieve besluitvorming

Een 2 uur durende inspiratiesessie voor gemeenteambtenaren.

Eerst een korte introductie van inclusieve besluitvorming. 

Om daarna met behulp van een herkenbare casus te ervaren hoe het werkt om inclusief te besluiten. 

Met tips om beginnersvalkuilen te omzeilen.

 

 

samenwerking: Projectvoorstel Duurzame dondermakers

Met 3 vrouwelijke ondernemers een projectvoorstel geschreven om bij te dragen aan activering van wijkbewoners, het vergroten van de sociale cohesie en duurzaam doen in de wijk de Donderberg in Roermond. 

Het project bestond uit vier onderdelen die we in samenwerking met het vmbo-onderwijs in de wijk gingen uitvoeren.

– Met behulp van een talenscan opsporen van duurzaam-doen talenten in de wijk. De talenscan wordt uitgevoerd door leerlingen.

– Het trainen van wijkbewoners om weer andere wijkbewoners te kunnen enthousiasmeren om mee te doen aan de (duurzaamheids)activiteiten. Daarbij werd rekening gehouden met mogelijke laaggeletterdheid van de groep.

– Het organiseren van startsessie waarbij werkgroepen worden gevormd van leerlingen en wijkbewoners die samen een activiteit gaan organiseren. De startsessie helpt de werkgroep ook een relevante activiteit kiesen en het werk overzien. 

– Het begeleiden van de werkgroepen bij het organiseren van de activiteit.

Het ontbrak niet aan enthousiasme bij de subsidieverstrekker en de partners voor dit project. Dat was er echt volop. Hun bijdrages en vragen hebben het voorstel de maatschappelijke relevantie verbreed. De voor de subsidie vereiste hoeveelheid co-financiering werd niet gevonden. 

Het projectvoorstel kan worden opgevraagd door mensen en maatschappelijke organisaties die het wel in de wereld kunnen zetten of zich door onze ideeën willen laten inspireren.

Samenwerking: Kernteam omwentelaars

De Omwentelaars zijn een plek waar mensen gaan voor een nog mooiere duurzamere wereld en op zoek zijn naar manieren om het slagkracht daarin te vergroten. Thema’s als gelijkwaardig wederkerig en regeneratief zijn steeds op voor- of achtergrond aanwezig. Er hoeft ook niet uitgelegd te worden dat je als mens onderdeel voelt van de aarde. Daar zijn er meer van die dat zo voelen.

Dat het zo duidelijk voelbaar is, uitgeproken wordt komt dankzij de inspanningen van het kernteam. Zij hebben samen met de andere Omwentelaars de doel/,missie, kernwaarden, richting en maatschappelijk belang verwoord. Om daarna de activiteiten en de werkvormen te kaderen zo dat het kloppend voelt.

Ik ben een van de leden van het kernteam. En ik zet hier mijn professionaliteit op vrijwillige basis in omdat ik het belangrijk en boeiend vind. Daarmee is wel de ruimte op die ik kan besteden aan vrijwilligerswerk.  

Inspiratiesessie: Omgang met gedragsverandering

Roadmap

Een twee uur durende sessie voor De Omwentelaars.

De gewenste gedragsverandering (B) voor elkaar krijgen is het gevolg van de goeie dingen doen op het goeie moment met de juiste mensen.

De sessie ging eerst in op de dynamiek tussen “weg van A – het oude gedrag” en “de keuze van B”.

Wat zijn dan goeie dingen op het goeie moment? Daar ging deel 2 over.

Om te eindigen met inzoomen op de mensen die je mogen en kunnen helpen tijdens de route van A naar B.

Geen eenrichtingsverkeer. Kennisdeling en interactie in groepjes.

Lesmodule: je verhaal vertellen in 8 sessies

Vertellen - doelen cursus

Een lesmodule van 8 sessies van anderhalf uur voor het Roermondse project Nooit te oud.

De module had als focus en beoogde bijvangst:

 • staan in het verhaal op een manier die bij de verteller past 
 • een verhaal vertellen dat toehoorders kan meenemen
 • ervaren hoe je met en door elkaar ontwikkelt door positieve bekrachtiging en gebruik maken van de verschillen in de groep

De opeenvolgende stappen waren: veilig beginnen, kiezen van het verhaal, de loop van het verhaal bepalen, uitproberen en bijsturen, individuele sterktes versterken, ingesleten patronen weer uitdagen. 

Om er uiteindelijk te staan en het verhaal te vertellen. 

wandelmaatjes

wandelmaatje

Een laagdrempelig initiatief om mensen in contact te brengen met elkaar en de plek waar we wonen.

De ingrediënten: een stevige wandeling langs plekken met een verhaal, mensen die je nog niet kent, een context waarin toch vertrouwelijke gesprekken gevoerd kunnen worden en een potpuck lunch.

Workshop: Young professional tijdens een reorganisatie

Deze Young professionals van een gemeente maken tijd om elkaar te ontmoeten en samen te leren.

Deze workshop hielp hen eerst de dynamiek en uitdagingen van de reorganisatieperiode – tussen A & B – beter begrijpen. 

Vervolgens hebben we ingezoomd op hun persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en wensen. Dat van jezelf weten geeft handvatten bij de mogelijke carrierrekeuzes. Deze van de ander kennen helpt bij het samenwerken. 

Om af te sluiten met een vertelling die de boodschap van de workshop op een andere laag nog een keer bekrachtigde.