9ee1d4af-300c-43ae-95bd-4158e8b198a5

Samen organiseren met inbreng van Natuur en Stilte.

Samen organiseren vanuit vier basiswaarden: zelforganiserend, gelijkwaardig, inclusief en wederkerig. Het is een hele mondvol en nog niet zo makkelijk. We hebben ons met een groep bij elkaar gepakt om de gesprekstechnieken en besluitvormingsprocessen die daarvoor nodig zijn te oefenen. 

De groep heeft twee soorten sessies: proces en doen. Boekenwijsheid en ervaring leert dat beide doelen in 1 bijeenkomst combineren lastig is. De doelen vragen om een iets andere energie en focus. 

In de proces-sessie organiseren we (tijdelijk met een kerngroep) het functioneren van de groep. In de doe-sessies gaan we met iedereen die wil aanhaken de werkvormen oefenen.

De agenda van de doe-sessie: 

De agenda wordt vooraf gedeeld. Dat biedt houvast, veiligheid, mogelijkheid tot voorbereiden en kanaliseert verwachtingen.
  • Checkin (werkvorm Deep Democracy)
  • Aandragen onderwerp en werkvorm (werkvorm talking stick)
  • Keuze onderwerp en werkvorm. (werkvorm besluitvorming met consent) 
  • Pauze met inbreng natuur (werkvorm Ecotuner-oefening) 
  • Stilte (2 min)
  • Doen van de gekozen werkvorm
  • Ophalen inzichten, feedback (werkvorm talking stick) 
  • Checkout 

Waarom de inbreng van Natuur en Stilte?

 
De initiatiefnemers, bouwers aan de eco-samenleving, zien deze manier van organiseren als de sociale kant van de transitie. Een noodzakelijke transitie die vraagt om een inclusieve, gelijkwaardige relatie met de natuurlijke leefomgeving. Daarom vinden we het belangrijk dat Natuur bewust deel uitmaakt van onze sessies. Hoe klein ook. Het in de agenda zetten zorgt ervoor dat het gebeurt. Het doet ons ook gewoon goed:  tijdens de bijeenkomst eventjes lekker & bewust buiten.

 

Twee uur zijn zo voorbij. De stilte is ingebouwd om na de pauze weer aan te komen in de bijeenkomst. Het is ook ruimte om te voelen “wat is”. Het is fijn, in de cirkel toch een moment bij jezelf zijn.

Het zijn sessies waar ik naar uitkijk. Morgen weer! 
Ik kom er energiek en blij vandaan met een gevoel dat het zinvol was. Wat wil je nog meer van een oefensessie?
 

– Ilse Meelberghs

Ps Je bent van harte welkom. Je kan de data en locatie van de oefencirkels vinden In de agenda van

 👉 de Omwentelaars 

👉de Groene Transformator