FE7E6806-1558-43ED-9ABF-1511438ADDBF

Belonging – thuishoren.

To this world you belong. To this moment, in this place where you already stand – Jij hoort in deze wereld, dit moment, de plek waar je nu al bent.

Dit boek gaat over de reis naar belonging, je thuisvoelen. Ondanks de ogenschijnlijk oneindige mogelijkheden tot verbinden voelen mensen zich vaak niet thuis in zichzelf, hun gezin, hun familie, hun werk, hun woonplek, hun landschap, hun verhaal, deze wereld. 

Belonging,wat is het?

Belonging gaat over:
lidmaatschap,
verwant zijn aan,
emotioneel, spiritueel en psychologisch deel voelen van,
mede-creator zijn,
er gegrond zijn.
(Community, structure of belonging – Peter Block)

Wat was mijn ervaring tijdens het lezen?

Het lezen van het boek was de reis naar thuishoren opnieuw maken. Ik maakte grote stukken van de reis al. Het was een bevestiging dat eerdere gebeurtenissen en lessen bij die reis horen. Dat geldt bijvoorbeeld voor pijn als bondgenoot en moeilijke gasten als angst, teleurstelling, rusteloosheid, ongeduld en schaamte. Dat toewijding en uithoudingsvermogen belangrijke competenties ervoor zijn. Maar ook dat plezier dragen echt wel een dingetje is.

Het deed me stiekem deugd dat de reis bij haar ook jaren duurde.  

Heerlijk hoe ze dat alles poëtisch verwoordt. Mooi werk.

Het meest ben ik onder de indruk van de titels van ieder hoofdstuk en de illustraties erbij. 

Zo treffend in hun eenvoud!

Wat wil ik over het boek doorgeven?

Voor een boekbespreking die ik mocht houden bij de opleiding heb ik daar over nagedacht. ik koos toen voor het volgende:

Mijn medecursisten laten lopen langs die titels + tekening. 

Als ecotuners® (beoefenaars toegepaste ecopsychologie) zijn we steeds op zoek naar hoe mensen zich weer sterker kunnen verbinden met zichzelf, de ander en de rest van natuur. Het langslopen geeft net als het boek geeft inzicht in een mogelijk pad en de lengte van de reis.

Vervolgens gevraagd er eentje uit te kiezen die raakt.

Zo adviseer ik het boek te gebruiken. Een hoofdstuk eruit pikken dat nu raakt en ermee aan de slag gaan. De schrijfster heeft daar trouwens een online-opleiding voor gemaakt.

En de clou verklapt aan de groep:

This is the great irony of belonging, that in all your searching for a home of love, it was yours to give away all along. And the real reward of your quest is to fling your doors open and let your live become a shelter of belonging for others. – Dat is de ironie van thuishoren, dat bij al je gezoek naar een huis van liefde, het de hele tijd al aan jou was om het weg te geven. En de echte beloning van deze zoektocht is het opengooien van je deuren en jouw leven een schuilplaats laten worden voor het thuishoren van anderen.

Als je rond dit onderwerp graag dieper wil graven met mij, neem dan gerust contact op. 

 – Ilse Meelberghs