Harry

Gek op Harry’s

Ik hou van Harry’s! Meer specifiek van de Harry-momenten van ieder van ons.

Een Harry-moment is voor mij: het moment dat je vanuit jouw perspectief durft te benoemen wat je op dat moment als enige lijkt te zien. Het lef hebt daarbij passend gedrag te kiezen. #kleurbekennen. Waarmee een – andere dan de gebruikelijke – uitkomst mogelijk wordt.  

Iets van grens zit er wel in die liefde voor Harry-momenten. Ik wil de liefde voor het grotere geheel erin kunnen voelen.

Harry wie?

Even een intermezzo voor wie zich afvraagt waar de term Harry vandaan komt, wat de link is met veranderingen, hoe we vaker met hem omgaan en wat daar dan de gevolgen van zijn.

De uitdagingen voor Harry

Vanuit het Harry-perspectief gekeken is voor een Harry-moment nodig dat diegene het vertrouwen heeft om zijn eigen pad te lopen, zijn eigen ding te doen. Dat klinkt eenvoudig. Wat mij betreft is dat #schijnbedriegt.

Wat met? Als ik dit laat zien, is dat wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg?

Wat met? Als ik hier mezelf doe, mijn perspectief laat zien, hoor ik er dan nog bij?

Wat met? Wie ben ik nou eigenlijk, is mijn bijdrage werkelijk belangrijk genoeg, dat ze naar me zouden moeten luisteren?  En zo ja, hoe krijg ik er dan aandacht voor zonder “alle gevolgen vandien”. 

Harry-hulp

Waarom komt Harry deze week weer op de proppen? Ik vroeg een aantal mensen “Aan wie zou jij mijn bedrijf aanbevelen.” 

Een vaker gegeven antwoord: Aan mensen die het zelfvertrouwen zoeken om hun eigen pad te lopen, ook op het werk. Alleen weten ze misschien nog niet zo goed dat ze dat nog niet helemaal doen. 

Natuurlijk is dat waardevolle informatie en ik dacht ook “Fraai en nu dan? “. Hoe kan er nou voor gezorgd worden dat ze het wel weten? Want pas dan ontstaat de behoefte tot ontwikkelen.

Harry helpt me bij een antwoord. Als je je eigen pad volgt heb je fundamenteel meer Harry-momenten. Omdat je dan jouw unieke bijdrage/perspectief in de wereld zet. En uniek…. dat is per definitie anders dan die van anderen. 

Meer Harry-momenten, meer momenten waarin je jezelf doet, je verbonden voelt en je stap voor stap een ander resultaat mogelijk maakt. Dat is dus een wens van de doelgroep! Dat kan ik ze laten ervaren en ontwikkelen tijdens de workshops

Weinig Harry-momenten zijn dan een mogelijke aanwijzing dat nog niet helemaal het eigen pad gelopen wordt. #zozoujehetkunnenweten

Hulp aan Harry

Met bovenstaande en daarnaast, het loopt een beetje door elkaar, werk ik aan de lezingen pagina. #momentvanwalsteken. Ook hier een mooie aanvulling vanuit het perspectief van Harry. De lezingen zijn er eigenlijk om een Harry-moment te ondersteunen. 

Ik doorvoel dat ik er wil zijn als de medewerker er klaar voor om haar/zijn perspectief zichtbaar te maken in de organisatie. Omdat het voor hem/haar belangrijk voelt om het te kunnen hebben over een wezenlijk patroon dat mogelijk de ontwikkeling van het bedrijf in de weg staat. 

Ik wil dat graag met mijn lezingen veilig maken voor die medewerker (en voor de anderen die het ook voelen en nog niet zover zijn). Ik maak het bespreekbaar.  

Ilse Meelberghs – Moment van wal steken